Anleggsstart kunstgress!

21. februar 2018 en merkedag!

Første grøft for overvann er gravd.

Etter mye planlegging er vi endelig klare for oppstart bygging ny kunstgressbane i idrettsparken.  Det er på grusbanen den nye kunstgressbanen skal ligge.  Nå har entreprenør begynt med graving av grøfter for overvann.  Det er en begynnelse og utover våren vil mye arbeid bli gjennomført og tilrettelagt for et etterlengtet anlegg for barn og unge i kommunen.

Selve gresstypen er fortsatt ikke fastlagt.  Råde Idrettslag ønsker å være i forkant av utviklingen av hvordan nye kunstgressbaner skal bygges.  Det er spesielt inn fyllet i banen som det jobbes med.  Flere aktuelle gresstyper og inn fyll diskuteres og idrettslaget ønsker å være trygge på at det blir gjort riktig valg.