Årsmøte Råde IL

Innkallelse ordinært årsmøte Råde Idrettslag!

Det innkalles til ordinært årsmøte Råde Idrettslag torsdag 21. mars 2019 kl. 18.30 på klubbhuset.  Forslag til årsmøtet må være tilsendt arbeidsutvalget innen 4. mars 2019 – forslag kan sendes e-post leder@raadeil.no

Saksdokumenter blir lagt ut på klubbhuset