Årsmøte Råde IL

Tid for årsmøte i Råde IL!

Nå er det klart for årsmøtet i idrettslaget.  Her vi saker etter ordinær agenda bli behandlet og vedtatt.  Det skjer mye i Råde IL og det er viktig at medlemmer deltar på årsmøte og er med på de beslutninger som skal gjøres.  Årsmøtet er det øverste organ i idrettslaget og det er i denne anledning man kan bidra med sine tanker og synspunkter på idrettslagets drift.

Råde IL har gjennom mange år vært stabilt drevet med sund økonomi og stor aktivitet blant barn og unge i kommunen.  Alle gruppene har stor aktivitet og engasjerer mange.

Møt opp på årsmøtet og bidra.  Velkommen