Blir du med og støtter?

Nytt kunstgressanlegg i idrettsparken!

Stor aktivitet på kunstgress for barna

Siden idrettslaget bygde dagens kunstgressbane i 2013 har aktiviteten økt kraftig og medlemstallet nærmer seg 1 000.  Det er spesielt jentefotballen som har vokst enormt og med så mye aktivitet ønsker idrettslaget å legge forholdene tilrette for så gode fasiliteter for barn og unge som mulig.  Flere og flere ønsker å trene og spille kamper på kunstgresset,men det er ikke plass til alle som er i aktivitet.

Idrettslaget er opptatt av anleggs utvikling og i tillegg til våre to flotte gressanlegg, kunstgressanlegg ønsker vi å fornye grusbanen til en ny kunstgressbane.  For å få dette til er vi avhengig av hjelp fra mange.  Hovedfundamentet i økonomien er på plass og vi har midler for å kunne gå i forhandlinger med entreprenør og håper på byggestart i høst.  Men det er et stor MEN.  Vi mangler fortsatt noe for å ha fullfinansieringen på plass, og det er her vi nå gjør en henvendelse til ALLE som ønsker å bidra og hjelpe til med å få realisert dette prosjektet og gi bygdas barn og unge så optimale forhold gjennom hele året som mulig.  Det er fremtidens barn og unge vi ønsker å tilby gode fasiliteter.

Vi har på denne linken 090617 Salg andel kunstgress informasjon om hvordan nettopp du kan gi ditt bidrag.  Vi tilbyr andeler av den nye kunstgressbanen for kr. 250,- pr. andel og du kan anskaffe deg så mange andeler du ønsker.  Har du spørsmål kan du kontakte idrettslagets prosjekt medlemmer Terje Bjørnebekk eller Ole-Petter Westheim.  Kontakt info i vedlegget.

Takk for din støtte.

Attachments