Kvalitetsklubb

Innledning

Dette er fotballgruppas klubbhåndbok, som er del 2 av Råde IL klubbhåndbok http://raadeil.no/info/handbok/

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er laget av styret etter innspill fra utvalg, trenerforum og foreldrekontakt- og oppmannsmøter og skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, spillere og foreldre i Råde IL fotball.

Styret har ansvar for at håndboken holdes a jour.

Klubbhåndboka er gjennomgått av styret i mai 2016.

 

INNHOLD I KLUBBHÅNDBOKA:

  1. Innledning
  2. Idègrunnlag Visjon Verdier
  3. Sportsplan
  4. Sportslige hovedmålsetninger
  5. Organisasjonsplan
  6. Organisasjonskart med rollebeskrivelse
  7. Klubbdrift/rutiner
  8. Økonomiplan
  9. Informasjon/kommunikasjon
  10. Rekrutteringsplan