Skjemaer for klubben

Alle skjemaene skal scannes og sendes kasserer.handball@raadeil.no

Alle skjemaer må fra 2019 være merket med AVD. 16 da vi nå er en avdeling av Råde IL i
vårt regnskapssystem.

Dersom du ikke har tilgang på skanner anbefaler vi Adobe Scan som er gratis og kan
lastes ned for iPhone eller Androide

 

INNMELDING RÅDE IL HÅNDBALL

Vær nøye med utfyllingen.
Kryss av i boksene for bruk av bilde og mottak av e-post om du ønsker dette.
 
TILLATELSER RÅDE IL HÅNDBALL
Ved ønske om endring i tillatelser gitt Råde IL Håndball (bilde og e-post) 

UTMELDING RÅDE IL HÅNDBALL

 

KJØREGODTGJØRELSE

Kjøregodtgjørelser kan leveres elektronisk, men det er et krav at de er signert.
Det vil si at de må skannes etter at de er skrevet de ut og signert.

Dersom du ikke har tilgang på skanner anbefaler vi Adobe Scan som er gratis og kan
lastes ned for iPhone eller Androide

xlsx_icon xls_icon pdf_icon ods_icon

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta opp til 14 dager å få utbetalt kjøregodtgjørelser.

 

INNSKUDDSKJEMA

Innskuddskjema skal benyttes når det skal settes inn penger etter arrangementer.
Dette gjelder også lagkasser.
Skjemaet under skal benyttes og sendes kasserer.handball@raadeil.no etter at pengene er
satt inn på konto.

xlsx_icon

 

UTLEGGSKJEMA

xlsx_icon

 

DOMMERSKJEMA FOR LOPPETASSEN OG MINIRUNDE

xlsx_icon

 

 

 

 

 

 DIVERSE ØVELSER