Høst rengjøring av banen!

Kunstgresset blir dyp renset!

Råde Idrettslags banemannskap gjør en fantastisk jobb med å holde kunstgressbanen i tipp topp stand.  Banen er nå 4 år og blir stelt hver eneste dag med slodd og harv.  Når vi ser hvordan veldig mange kunstgressbaner, vi besøker i løpet av sesongen, er det få som har samme kvalitetene som kunstgresset i Råde Idrettspark.  En kunstgressbane trenger vel så mye stell som en naturgressbane.

Råde har egne baneansvarlig og disse sørger for å gjøre denne viktige jobben, mens andre er kommunalt styrt og da er det ikke alltid vedlikeholdet blir utført slik det kreves for å opprettholde kvaliteten på banen.

Nå har kunstgresset i idrettsparken vært gjennom en dyp rensing og da får vi fjernet mye at det som blir liggende igjen i banen, som snusposer – småstein – strømpetape og støv og bøss.  Dette er en jobb som må gjøres etter en tids bruk og idrettslaget så viktigheten av at dette ble gjort.

Nå er banen klar til å ta imot store og små fotballspillere og det er fint at klubben kan tilby en renset bane til den store begivenheten Champions Cup hvor mange mindre fotballspillere skal gjennomføre en cup.