Innkallelse årsmøte RIL

Det innkalles til årsmøte 2017!

Råde IL innkaller til ordinært årsmøte på klubbhuset tirsdag 20. mars 2018 kl. 18.00.  Årsmøte vil behandle ordinære saker.  Forslag til årsmøtet sendes til Råde IL v/arbeidsutvalget med frist 9. mars 2018.