Kråkerøy IL tester nytt kunstgress!

Flere klubber vurdere granulatfrie kunstgressbaner!

Kråkerøy IL gjør seg klar til å teste det nye kunstgresset i idrettsparken

Råde IL har fått flere henvendelser på å få se og prøve det nye granulat frie kunstgresset som nå er klart i idrettsparken.  Som kjent er dette den første banen, for helårsdrift, som er anlagt i Norge.

Fredrikstad Kommune skal lage 3 nye baner i 2018/2019 og er derfor veldig interessert i hvordan banen i idrettsparken fungerer.  Kråkerøy ILs A-lag var og prøvde banen for å danne seg et inntrykk og gi tilbakemelding til kommunen om hvordan de opplever det nye kunstgresset uten granulat inn-fyll.

Den nye kunstgressbanen i idrettsparken vil bli et utstillingsvindu for mange kommuner og klubber som skal anlegge nye baner og med de restriksjoner som etterhvert kommer vedr. gummigranulat er det naturlig at mang velger slik Råde IL har gjort.