Støtte til ny kunstgressbane!

Godt bidrag fra Sparebank Stiftelsen Østfold Akershus!

Råde Idrettslag v/prosjektgruppen har tidligere i år søkt Sparebank Stiftelsen Østfold Akershus om støtte til ny kunstgressbane i idrettsparken.  Idrettslaget er avhengig av støtte fra flere en spillemidlene og derfor er det ekstra hyggelig når vi får innvilget vår søknad, stor NOK 250 000,00, fra Sparebank Stiftelse Østfold Akershus.  Sparebank Stiftelsen Østfold Akershus mottar hvert år mange søknader til gode prosjekter og det må prioritering innenfor både formål og økonomiske rammer.  Søknadsskjema finner man på www.osthusgaver.no

Råde Idrettslag takker Sparebank Stiftelsen for dette fantastiske bidrag på veien til ny kunstgressbane til glede og nytte for alle barn og ungdom som ønsker å utfolde sin idrett i klubben.