Årsmøte Råde IL

Innkallelse ordinært årsmøte Råde Idrettslag

Det innkalles til ordinært årsmøte i Råde Idrettslag torsdag 8. april 2021 kl. 18.30.  Gjennomføring av årsmøtet avhenger av korona situasjonen.  Enten (om myndighetene tillater) på klubbhuset eller digitalt via Teams.

Det vil bli sendt ut på hjemmesiden og Facebook hvordan gjennomføring vil foregå nærmere møte dato.  I år vil det bli påmelding til deltakelse på årsmøtet enten på klubbhuset eller gjennomført digitalt.  Påmelding vil skje til Daglig leder SMS 929 77 017 eller e-post til daglig.leder@raadeil.no innen 48 timer før årsmøtet åpner.

Forslag til årsmøtet på være sendt til styret v/daglig leder  innen onsdag 24. mars 2021

Styret!