Årsmøte RIL 2019 UTSETTES!

 Ordinært årsmøte for 2019 utsettes!

Råde Idrettslag innkaller til ordinært årsmøte torsdag 26. mars 2020 kl. 18.30.  Årsmøte vil bli avholdt på klubbhuset.

Saker til behandling som årsrapport (er), regnskap, balanse, valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut på klubbhuset før årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må være skriftlig sendt til Råde Idrettsalg v/AU innen 12. mars 2020