“Bajaskjøring” fikk konsekvenser!

Rettferdigheten seiret!

Stor skade på gressbanen i idrettsparken

Sarpsborg Arbeiderblad og Fredriksstad Blad kan melde at de som forårsaket skader , da de sladdet med biler på gressbanen til Råde IL tidligere i år, er dømt til samfunnsstraff og erstatning til idrettslaget.

De to dømte må betale hver over kr. 85 000,00  for de skader de har påført banen i tillegg til 75 timer samfunnstraff.  Dette ble for de to siktede, for tankeløs og impulsiv handling, en dyr moro.

Det er viktig at slikt hærverk bli slått ned på og samtidig gi et signal et slike hendelser ikke lønner seg.  Råde IL har ved flere anledninger vært utsatt for slik vandalisme uten at noen har blitt tatt, men denne gangen ble ugjerningen opp servert og synderne ble tatt og dømt.

Råde IL håper at slike handlinger ikke gjentar seg i idrettsparken, med den negative konsekvenser dette får for alle de som jobber med å holde anlegget i god stand for alle brukerne i kommunen.