Velkommen til barneidrett i Råde kommune

Dette er et tilbud til barn fra 1-8 som ønsker en ettermiddag med aktivitet sammen med andre barn, vi har mye frilek med ulike apparater i gymsalen, uteaktiviteter og organiserer treninger hvor barna får prøve seg i ulike idretter.

Vi trener hver onsdag i gymsalen på barneskolen i Karlshus

Barn fra 1-5 fra 17:00 – 18:00

Barn fra 5 år og oppover fra 18:00 – 19:00

Har du spørsmål, ta kontakt med

Linda Tofteberg Furuhatt, 906 97 729

Vi har for tiden ikke et eget tilbud i Saltnes, men planlegger å starte opp igjen med Barneidrett der når ny hall står ferdig i 2018.

Alle barn fra hele kommunen er hjertelig velkommen til Barneidrett i gymsalen på Karlshus Skole