Barneidrett i Saltneshallen!

Barneidretten starter opp!

Barneidretten i Råde Idrettslag starter opp igjen etter ferien 23. august.  Tilbudet er for alle, både barn fra Karlshus og barn fra Missingmyra, og barn fra Saltnes.  Høsten 2017 vil det kun være gymsalen i Karlshus barneskole som tar i mot barna.  Alle er derfor velkommen til Karlshus barneskole.

Når Saltneshallen står ferdig på nyåret vil Råde Idrettslag invitere også til barneidrett i ny hall i Saltnes.  Så langt er det ikke avklart tider for barneidrett i den nye flerbrukshallen.  Dette vil vi komme tilbake til når tider er fordelt på alle som skal benytte den flotte hallen i Saltnes.