Barneidretten i Råde IL (Saltnes og Karlshus) sesongen 2015/2016

Råde IL startet opp igjen med Barneidrett onsdag 26. august.

Dette er et tilbud til barn mellom 1 og 8 år som ønsker en ettermiddag med aktivitet sammen med andre barn, vi har mye frilek med ulike apparater i gymsalen, uteaktiviteter og organiserer av og til treninger hvor barna får prøve seg i ulike idretter.

Vi trener hver onsdag i gymsalen på barneskolene i Karlshus og Saltnes

Barn fra 1-5 fra 17:00 – 18:00

Barn fra 5 år og oppover fra 18:00 – 19:00

Dere med 5 åringene kan velge om dere ønsker å være på stor eller liten gruppe ut ifra hva som passer best ift søsken, venner og barnets nivå

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Linda Tofteberg Furuhatt, 906 97 729 (Karlshus)

Ole-Kristian Arnesen, 474 50 711 (Saltnes)

 

VELKOMMEN!