Barneidretten starter opp i Karlshus!

Velkommen til BARNEIDRETTEN!

Dette er et tilbud til barn fra 1 – 8 år som ønsker en ettermiddag med aktivitet sammen med andre barn.  Her tilbyr vi mye frilek med ulike apparater i gymsalen på barneskolen.  Vi har også uteaktiviteter og organiserer treninger hvor barna får prøve seg med ulike idretter.

Vi trener hver onsdag i gymsalen på barneskolen i Karlshus.

Barn fra 1-5 år fra kl. 17:00 – kl. 18:00 – Barn fra 5 år og oppover fra kl. 18:00 – kl. 19:00.

Har du spørsmål, ta kontakt med Linda Tofteberg Furuhatt, mob. 906 97 729 (Karlshus)