Grupper

FEST (Fysisk aktivitet Etter Skole Tid)

Fysisk aktivitet Etter Skole Tid

FEST er et tilbud for barn i 2.-7. klasse på Karlshus og Spetalen skole i regi av Råde IL. Råde IL har i flere år hatt et tilbud om fotball etter skoletid. I år utvider vi tilbudet med et samarbeid på tvers av alle sportsgrenene i klubben. Dette vil være innebandy, håndball, fotball, tennis og […]

Les mer

Virus melding!

Får man e-post fra Dropbox med “Leder Råde IL” som referanse er dette, om man åpner linken, VIRUS og må slettes. Detter er et VIRUS som nå spres fra mange forskjellige avsendere.

Les mer

Årsmøte digitalt

Årets årsmøte vil bli gjennomført digitalt via Teams. Påmelding til deltakelse skjer til daglig leder. Se hovedsiden.

Les mer

Årsmøte Råde IL

Det kan bli en utfordring hvordan årsmøte kan gjennomføres. Det er mye som tyder på at det vil skje digital, men mulighet for å gjennomføre på ordinært vis på klubbhuset holdes fortsatt åpen. Idrettslaget vil informere medlemmer via sosiale medier og hjemmesiden. Uansett hvor årsmøtet holdes vil det i år bli påmelding.

Les mer

Fotballen satser!

Råde Idrettslag har nylig ansatt daglig leder, som starter i jobben 1. desember. Nå har fotballgruppa, i tillegg til å forsterke troppen, ansatt Netan Sansara som skal ha hovedansvar for arrangement i fotballgruppas regi.
Det betyr med disse to ansettelser styrker idrettslaget seg på mange områder. Det satses i disse pandemi tider.

Les mer

Korrigering!

Mange aktiviteter blir foreløpig i en periode satt på vent, mens aktiviteter som trening og FEST (fotball etter skoletid) blir gjennomført som planlagt.

Les mer