Barneidrett

Politisk knebling!

Politikerne i Råde Kommune skaper frustrasjon blant brukerne av Rådehallen og Saltneshallen. Spesielt Saltnes Sportsklubb og Råde Idrettslaget blir hardt rammet når klubbene gjør en fantastisk dugnad som “vaktmestere” i hallene for kommunen for så å få en høy regning for leie i etterkant. Dette skaper frustrasjon og fortvilelse for de organisasjoner som hver dag jobber for aktivitet i kommunen.

Les mer

Barneidretten inviterer flere!

Barneidretten er godt i gang igjen etter juleoppholdet. Mange barn og voksne leker og koser seg i gymsalen på Karlshus barneskole.

Les mer

Kurs barneidrett!

Invitasjon til alle som er interessert i å delta på aktivitetslederkurs barneidrett 15-12 år. Les mer om hvordan du kan delta.

Les mer

Velkommen til barneidrett i Råde kommune

Dette er et tilbud til barn fra 1-8 som ønsker en ettermiddag med aktivitet sammen med andre barn, vi har mye frilek med ulike apparater i gymsalen, uteaktiviteter og organiserer treninger hvor barna får prøve seg i ulike idretter. Vi trener hver onsdag i gymsalen på barneskolen i Karlshus Barn fra 1-5 fra 17:00 – […]

Les mer

Barneidrett i Saltneshallen!

Råde Idrettslag har gjennom mange år tilbudt barne idrett både i Karlshus og Saltnes. Barneidretten i Karlshus holder hus i gymsalen på barneskole, mens barneidrett i Saltnes var i gymsalen på barneskolen før denne ble revet. Derfor har idrettslaget ikke hatt dette tilbudet det siste halve året i Saltnes. Dette vil endre seg når Saltneshallen står ferdig på nyåret.

Les mer

Viktig temakveld!

Råde Idrettslag har fokus på kost og ernæring og er opptatt av at alle aktive i idrettslaget lever sunt og godt. Nå arrangeres det temakveld hvor “Maten som gjør deg best” er tema. Denne kvelden er obligatorisk og alle er velkommen.

Les mer

Barneidrett i Råde IL

Ny klatrevegg for barna i Barneidretten montert i gymsalen Karlshus Barneskole
Barneidrett i regi av Råde IL har aktivitet hver uke i gymsalen på Karlshus Barneskole. Barn fra Saltnes er også velkommen hit så lenge det pr. dato ikke er lokaler tilgjengelig. Først når ny barneskole i Saltnes er ferdig vil tilbudet igjen komme til denne delen av kommunen.

Les mer