Grupper

Årsmøte RIL utsettes!!!

Norges Idrettsforbund har besluttet at lag og foreningers årsmøter utsettes. Ny frist er satt til 15, juni 2020. Idrettslaget velger i første omgang å utsette årsmøtet og tar sikte på å avholde årsmøte en gang i mai mnd.

Les mer

Veien til Ullevål!

Råde Idrettslag A-lag har ambisjoner om å nå langt i NM fotball og starter cupeventyret med bortekamp mot Årvoll.

Les mer

Støtt Råde IL!

Støtt Råde Idrettsalg ved å kjøpe Rådebrød hos Råde Bakeri og REMA Råde. Sunt og godt brød.

Les mer

Frivilligheten skades!

Dugnadsgjengen som siden 2003 har bidratt med låse ansvar i Rådehallen bli nå fratatt sitt ansvar av kommunen som skal organisere dette arbeidet selv. Kommunen gjør vedtak at idrettslaget skal betale leie for å benytte Rådehallen for alle over 18 år.

Les mer

Voksenopplæring rundkjøring!

En lydhør forsamling møtte til oppfriskning av regler for å kjøre i rundkjøringer!
Det er en kjensgjerning at man trenger å friske litt opp i kunnskapen å kjøre bil når man kommer litt opp i årene. Det er mye nytt og spesielt kjøring i rundkjøringer er ikke likt i de forskjellige rundkjøringer vi ferdes i.

Les mer