Ekstra ordinært årsmøte!

Søke om kreditt!

Motivasjon for saken.

Kunstgress prosjektet er nå ferdigstilt og kostnadene til bygging av banen forfaller i sin helhet.  Inntektene fra resterende spillemidler (20%) og momskompensasjon vil ikke bli utbetalt før etter at prosjektet er ferdigstilt.  For at vi skal få utbetalt resten av spillemidler må idrettslaget levere revisor bekreftet regnskap for prosjektet og det får idrettslaget ikke klart før alle kostnader har forfalt til betaling.  Inntektene er sikret gjennom spillemidler og momskompensasjon, derfor trenger idrettslaget denne kortsiktige likviditets kreditt for å få gjort opp regningene ved forfall.