Flere oppfordringer!!!

Vil du bidra som frivillig?

Klikk for stort bildeRåde kommune opplever at enkeltpersoner tar kontakt og vil bistå med frivillig innsats, takk for at dere vil være med på samfunnsdugnaden.

Privatperson

Registrer deg her

Har du allerede registrert deg som frivillig hos et lag, forening, eller annen frivillig organisasjon, så trenger du ikke å registrere deg her.

Råde kommune ønsker å videresende de ressursene vi nå registrerer til frivillige organisasjoner som har behov for ekstra ressurser og som har kapasitet til å ta disse imot på en forsvarlig og god måte.

Retningslinjer for frivillig innsats fra privatpersoner:

  • Ingen frivillige skal gå inn i hus/leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering eller hjemmekarantene.
  • Frivillige har taushetsplikt.
  • Frivillige skal ikke vurdere helsetilstand eller gi helsefaglige råd.
  • Alle personer i risikogrupper har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bistå som frivillig i ulike aktiviteter
  • Din frivillige innsats skal ikke bidra til å skade deg selv eller andre
  • Husk god håndhygiene og hold forsvarlig avstand
  • Sitter du hjemme i karantene kan du også bidra (for eksempel som telefonvenn) hvis formen tillater det.

Krav til frivillige organisasjoner:

  • Råde kommune ønsker å videresende de ressursene vi nå registrerer til frivillige organisasjoner som har behov for ekstra ressurser og som har kapasitet til å ta disse imot på en forsvarlig og god måte.

Epost for frivillige og ideelle organisasjoner: frivillighjelp@rade.kommune.no

Retningslinjer for frivillige organisasjoner:

Frivillige organisasjoner i Norge kan hente og levere nødvendige husholdningsartikler fra butikker/utleveringssteder til personer hjemme i hjemmeisolering (fhi.no) og hjemmekarantene (fhi.no).

Råde kommune har dialog med de frivillige organisasjonene ved behov.

  • Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres.
  • Det er kommunen som skal ha direkte kontakt og oppfølging med lokale butikker/utleveringssteder og koordinere uthenting av varer med disse på vegne av de frivillige organisasjonene.