FEST – Fotball Etter SkoleTid

FEST

Påmelding til FEST
Ofte stilte spørsmål og svar om FEST

FEST (Fotball Etter SkoleTid) er et tilbud i Råde IL, for barn i Råde kommune og har deltagere fra 2 barneskoler. Tilbudet er basert på et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid i regi av Norges fotballforbund, kalt Telenor Xtra og dens krav til planlegging, kvalitet og gjennomføring.
Råde IL har i flere år hatt et tilbud om fotball etter skoletid, og i år utvider vi tilbudet til å gjelde flere alderstrinn og hele kommunen som et helhetlig aktivitetstilbud, med fokus på fotball, hvor leksehjelp og sunne matordninger er inkludert.

FEST er en viktig sosialiseringsarena hvor vi ønsker barna skal få oppleve glede, mestring, trygghet, vennskap og respekt i samspill med andre barn. FEST skal legge til rette for at barna skal oppleve mestring og nye utfordringer, både fysisk og sosialt. Vi ønsker å skape bevegelsesglede for barn gjennom variert aktivitet der barn blir sett, hørt og verdsatt. Barna skal lære seg å ta ansvar gjennom lek og aktivitet, og kunne utfolde seg i et trygt og mobbefritt miljø. I planleggingen av organiseringen av aktivitet vil det bli lagt stor vekt på det enkelte barnets motivasjon, samt aktiviteter som både fremmer lagånd og individuell mestring for å skape gode opplevelser, fotball vil være en sentral del av aktivitetstilbudet.

Tilbudet
Barna blir hentet rett etter skolen, på Karlshus så vil det være fast plass for henting som skal avtales med skolen og på Spetalen så vil det bli satt opp transport som barna møter direkte til etter skoleslutt. Når man kommer til idrettsparken så vil man få servert mat før det blir leksehjelp og videre aktivitet som i all hovedsak vil være fotball rettet.
FEST følger Telenor Xtras retningslinjer for ansvar, og drift, og dens krav til planlegging, kvalitet og gjennomføring. Telenor Xtra er Norges Fotballforbunds landsomfattende organisasjon for fotballfritidsordninger.

Kompetanse
Det vil være pedagogisk kompetanse som står for leksehjelpen til alle årsklasser, det vil i tillegg være assistenter som bistår. Det samme vil være for det fotballfaglige, så vil alle trenere ha minst en utdannelse fra Norges Fotballforbund (NFF). Assistenter som bistår under det fotballfaglige har minst startet utdannelsen fra NFF.
Mat som vil bli servert vil være i tråd med anbefalinger for et sunt og variert kosthold tilpasset for barn i denne alderen.

Pris og tider
Som en start så vil FEST tilbudet være 2 dager i uken for hver aldersklasse, og følge Råde kommune sine priser for 40 % SFO plass, Kr 1260,- pr.måned. Prisen vil inkludere kost, transport, medlemskap i Råde IL og et sett med treningsutstyr hvert år (trøye, bukse, jakke og bag). Dette må bestilles av foresatte til det enkelte barn og gjøres her: Bestille treningstøy

Barna må selv stå for fotballsko og leggskinn. FEST tilbudet vil følge skolekalenderen, noe som betyr at tilbudet ikke er tilgjengelig i skolens ferier eller planleggingsdager.

Påmelding, deltakelse og kommunikasjon
Det er løpende påmelding ved at man går inn og registrerer seg på denne linken: Påmelding til FEST

Når innmeldinger er gjort og godkjennelsen av FEST er gjennomført så vil man bli medlem av en Spond gruppe. Man blir automatisk påmeldt alle dagene man er påmeldt og man må melde ifra gjennom Spond om man av en eller annen grunn ikke kommer på en av de påmeldte dagene. Løpende kommunikasjon etter oppstart vil foregå gjennom Spond. Mer informasjon om Spond og mulighet for ned lasting av App finnes her: Informasjon om Spond

Tidsplan

Utvidet plan
Dager Alderstrinn Skoleslutt Spetalen Skoleslutt Karlshus
Tirsdag 5-7 trinn 13:55 14:10
Onsdag 2-4 trinn 13:55 14:10
Torsdag 5-7 trinn 13:55 14:10
Fredag 2-4 trinn 13:55 13:15/14:10

 

Vedtekter for tilbudet finner man her: Vedtekter FEST
Ofte stilte spørsmål og svar for tilbudet finner man her: Ofte stilte spørsmål og svar om FEST
Informasjon om bestilling av utstyr finner dere her: Bestille treningstøy
Informasjon om Spond finner man her: Informasjon om Spond

Om det er spørsmål som er ubesvarte så ta kontakt med leder for Råde IL Fotball:
Knut Erik Berg
Telefon: 90882233
E-post: leder.fotball@raadeil.no