Klubbhåndbok

Innledning

Klubbhåndboken skal svare på de viktigste spørsmålene om fotballgruppa og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i fotballgruppa. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboken er laget av fotballstyret etter innspill fra utvalg, trenerforum og foreldrekontakt- og oppmannsmøter og skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte, spillere og foreldre i Råde IL fotball.

Fotballstyret har ansvar for at håndboken holdes a jour og er sist gjennomgått i mars 2021.

Link til klubbhåndboken for fotballgruppen finner du her:

Klubbhåndbok – Råde IL Fotballgruppa_mars 2021

Dokumenter