Frivilligheten skades!

Råde IL må betale leie for bruk at Rådehallen!

Må betale for å benytte Rådehallen

Etter at Rådehallen var ferdig i 2003 har Råde Idrettslag hatt en avtale med Råde Kommune hvor idrettslaget har hatt tilsyn med Rådehallen ved å ha ansvar for åpne – lukke og etterse at alt er i orden når dagen er over.  Her har idrettslaget engasjert frivillige som hver dag har gjort dette tilsynet.  Gode ambassadører for idrettslaget som har gjort en fantastisk jobb både for idrettslaget og kommunen.  Dette har fungert veldig godt i 16 år.  Kommunen har verdsatt dette tilsyn med at Råde Idrettslag sine grupper har benyttet Rådehallen fritt.

Nå der det slutt.  Kommunen v/rådmann har innstilt overfor det politiske at brukerne skal betale leie for alle som benytter hallen og som er over 18 år.  Dette betyr at seniorlagene til Råde, som bruker hallen, nå må betale leie for den tid hallen benyttes.  Dette utgjør for Råde IL en kostnad på ca. kr. 100 000,- pr. år som idrettslaget til nå har sluppet gjennom tilsynsavtalen.   Idrettslaget ble tilbudt en liten kompensasjon for den frivillige oppgaven som blir gjort gjennom tilsyn.  Dette var så lav kompensasjon at de frivillige var ikke interessert å gjøre denne jobben for så lav kompensasjon.

Det Råde Kommune nå har vedtatt er at kommunen kan åpne og stenge dørene automatisk ved et gitt klokkeslett.  De som trener sist må sørge for at alle utgangsdører og vinduer er lukket og låst, garderober er ryddige, og lyset slukket.  Utover dette har de som har hall tid ansvar for hallen i perioden de har treningstid.  Administrering av nøkkelhåndtering vil gjøres fra kommunens administrasjon.  Dette gjør at behovet for tilsyn ikke er tilstede slik det var tidligere.

Som leietaker kan trolig ikke kommunen pålegge leietakere å ha det ansvaret de forespeiler.  Ingen leietakere skal pålegges typiske tilsyns oppgaver.  Det er utleier som selv på ta det ansvaret å sørge for tilsynet.  Leietaker betaler for å benytte hallen ikke ha tilsyn. 

Dette gjelder både for leietakere i Rådehallen og Saltneshallen som til nå har hatt samme avtale med kommunen.  Tilsynsavtalen Råde IL har hatt med Råde Kommune har trolig spart kommunen store vedlikeholdskostnader, gjennom frivilligheten som har sørget for å ivareta vedlikeholdet.