Andre aktiviteter

Pr dato har vi ikke andre aktiviteter enn hva du finne på denne hjemmeside. Har du ideer eller forslag på aktiviteter så tar du kontakt igjennom kontaktskjema på hjemme siden vår eller direkte til:

leder@raadeil.no eller mobil 48498429