Idegrunnlag Visjon Verdier

Idègrunnlag

 

Vi skal:

 • være bevisste på hvilke verdier og egenskaper vi ønsker å inneha som klubb
 • legge til rette for utvikling av enhver spiller/menneske
 • ivareta ulike interesser – flest mulig, så lenge som mulig og best mulig
 • ha en utviklingsorientert kultur
 • ha løsningsorienterte spillere
 • legge forhold til rette for videreutvikling av kompetanse både hos spillere, trenere og alle andre roller i klubben
 • ha god kvalitet og kapasitet på fasiliteter som baner, garderober, utstyr osv.
 • ha spillere, trenere, ledere og foresatte som synes det er gøy å være med på de aktiviteter som skjer i klubben

gledeogutvikling

 

Visjon

Vi skaper hverdagsglede ved å tilby arenaer for utvikling og mestring til alle!

 

Verdier og egenskaper

Vi ønsker at Råde spilleren skal inneha følgende verdier og egenskaper:

 • Godt humør
 • Entusiastisk
 • Inkluderende – lagspiller
 • Løsningsorientert
 • Like å trene
 • Modig

 

Vi ønsker at Råde treneren skal inneha følgende verdier og egenskaper:

 • Være et godt forbilde
 • Entusiastisk
 • Motiverende
 • Se spilleren (alle)
 • Lagspiller (det beste for klubben)
 • Kompetent
 • Modig
 • Tålmodig

Trenerne i Råde skal ha et bevisst forhold til ferdighetsbegrepet! “Evnen til å løse enhver situasjon” Med det så utvikler vi også løsningsorienterte trenere.

 

Verdier og egenskaper for Råde spilleren og Råde treneren gir også føringer for de verdier og egenskaper vi ønsker for øvrige roller i klubben (oppmenn, trenerkoordinatorer, trenerutviklere, spillerutviklere, styremedlemmer, foresatte osv.).