Informasjon/kommunikasjon

Hjemmeside

All fellesinformasjon skal være tilgjengelig på hjemmesiden.

Alle oppfordres til å sende inn bilder og tekst fra lagets aktivitet, for publisering på Råde ILs hjemmeside.

Bilder

Den gyldne regel: Spør først – publiser etterpå. Bilder og film av barn under 15 år kan ikke publiseres uten foreldrene/foresattes samtykke.

Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer og skal ikke publiseres uten samtykke fra de avbildete. Lagbilder er definert som portrettbilder.

Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er hovedmotivet og ikke personen. Slike bilder kan offentliggjøres uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende.

Video

Foreldre som filmer eller tar bilder kan gjøre det helt fritt fordi det regnes som til privat bruk.

Hvis trener vil filme en kamp har personopplysningsloven en rekke krav som må oppfylles:

  1. Spør foreldre på eget lag om det er OK
  2. Vær tydelig på hvordan det skal brukes – f.eks. kun sekvenser som skal vises på ett spillermøte og så slettes etter bruk. Opptaket må ikke publiseres på nett eller fremvises for andre..
  3. Spør foreldrene til motstanderlaget om det er OK og vær tydelig på bruken jfr. pkt b.

Sosiale medier

Bevisst bruk av sosiale medier kan være med på å styrke klubbens omdømme, markedsføre aktiviteten og synliggjøre klubben, men det er også viktig å ha klare retningslinjer:

  • Alle personer med en tilknytning til klubben skal utvise særlig stor aktsomhet ved deltagelse i sosiale medier.
  • Ingen skal i sosiale medier uttrykke meninger om spillere, klubber, dommere eller andre knyttet til sitt engasjement i klubben.
  • Klubben skal godkjenne alle grupper, blogger, sider på sosiale medier som benytter klubbens navn.
  • Vær åpen og ærlig i alt du foretar deg i sosiale medier. Oppgi at du er med i klubben dersom du skriver om temaer som angår klubben.

Facebook

Mange lag har opprettet sider på Facebook og bruker disse til informasjon og kommunikasjon som et supplement til klubbens hjemmeside.

  • Klubben skal godkjenne alle Facebook-sider som benytter klubbens navn.
  • Respekter aldersgrenser for å være medlem, og ikke press noen til å opprette Facebook-profiler. Både spillerne og deres foreldre bør være medlemmer
  • All kommunikasjon bør foregå på veggen der alle kan se alt som postes.

Trenere og støtteapparat bør ikke privatchatte med spillere. Ta det opp i spillergruppen og hvis trener får spørsmål eller kommentarer på chat bør man legge ut spørsmål og svar på veggen.