Klubbdrift/rutiner

Påmelding av lag til seriespill og turneringer

Påmelding til seriespill i NFF Østfold

Påmelding til sesongen gjøres via FIKS. Påmeldingen skal gjøres av påmeldingsansvarlig i Råde IL Fotball.

Denne innhenter informasjon fra lagene om ønsket kontaktperson, ønsket nivå, eventuelt ønsket sone og anti-lag for påmeldingen. Nivået kvalitetssikres av sportslig leder.

Påmeldingsfrister

 1. desember: Påmelding av lag 3. divisjon kvinner og høyere, 5. divisjon menn og høyere og interkretslag
 2. Desember: Påmelding øvrige seniorlag i det ordinære seriesystem 11-er lag menn (6. – 7. divisjon)
 3. Januar: Påmelding kvinner 4. divisjon og 7er lag menn og kvinner
 4. Januar: Påmelding alle aldersbestemte lag 11 – 19 år jenter og gutter, og 7er fotball old boys/veteranklassene
 5. Februar: Påmelding lag i aldersgruppen 7-10 år jenter og gutter

Hvor mange turneringerer dekker Råde IL Fotball

Råde IL Fotball dekker 2 turneringer pr. lag. Eventuelle turneringer arrangert av klubben, og kretsens avslutningsturnering for de mellom 7 og 10 år kommer i tillegg.

Hvordan melder vi på laget til turnering?

 1. Oppmann/trener melder selv på laget til ønsket turnering og gir beskjed til kasserer om betalings informasjon
 2. Kasserer betaler påmeldingsavgiften med oppgitte data umiddelbart
 3. Kasserer gir tilbakemelding til oppmann/trener for laget når innbetalingen er utført

Turneringer utover disse står det enkelte lag selv ansvarlig for både når det gjelder det praktiske og det økonomiske.

Dana Cup

Råde IL Fotball har tradisjon på å dra til Dana Cup på sommeren. Deltagelse for ungdomslagene i Dana Cup blir organisert fra styret.

 • De som skal reise må ordne boplass på egen hånd.
 • Alle spillere som melder seg på skal få spille under turneringen.
 • Deltagerne betaler selv for å delta. Faktura blir sendt til de som skal delta. (april-mai)
 • Det skal være 2 lagledere pr. deltagende lag.
 • Lagledere har ikke ansvar for spillere utenom trening og kamper, dvs. foreldre, eller andre etter avtale, må ta ansvaret for sine respektive spillere.
 • Spillere får ikke bo alene på egne ungdomshytter, uten en voksen som er ansvarlig.
 • Spillerne skal ikke nyte alkohol eller andre rusmidler under cupen. Dette gjelder fra avreise Norge til hjemkost Norge. Alle arrangementer i Råde IL Fotballs regi skal være rusfrie. Det være seg grillkvelder, bowlingkvelder etc.
 • Informasjon om Danacup finnes på www.danacup.dk

Påmelding og startgebyr skal være Dana Cup i hende senest den 1. mai.
Deltagergebyr skal innbetales senest den 25. mai. 

Bruk av garderober og baner i idrettsparken

Kamper sommer

Banekoordinator setter opp hvor kampene skal spilles – skal oppdateres i FIKS

Kamper vinter

Gjelder både treningskamper og VårCup-kamper

 • Kamper kan foregå i lagets treningstid
 • For andre tider må dette klargjøres med banekoordinator
 • Lørdags ettermiddag og søndag er i utgangspunktet satt av til kamper

 

 • Etter kamp må også dommergarderobe og motstanders garderobe sjekkes og låses

Trening

 • Kamp har fortrinn før trening
 • All treningen foregår på tildelt bane i den treningstiden laget har fått tildelt, dersom annen beskjed ikke er gitt
 • Når 5’er- og 7’er-lag trener samtidig med 11’er-lag må man passe på banefordelingen slik at alle får en så god trening som mulig

Garderober

 • fotballgruppa skal primært bruke garderobene i underetasjen på klubbhuset eller i gamle klubbhuset
 • garderobene i hallen kan brukes hvis de andre garderobene er opptatte (husk disse garderobene er beregnet for hallen og må være frie for sand og grus)
 • trener/oppmann skal låse opp garderober min. 20 minutter før trening
 • spillerene har ansvaret for å holde garderobene ryddige – ta av sko ute
 • trener/oppmann skal sjekke og låse garderobene etter trening
 • ved kamp bør garderobene låses opp ca 1 time før kamp (også for motstander lag og eventuelt for dommer(e))

Hjemmekampen

Vi ønsker å ha en god ramme rundt hjemmekampene våre, preget av Fair play.

For å sikre dette skal det utnevnes Kampvert til alle hjemmekamper. Lagets oppmann har kampvertansvar (kan delegeres).

For 11’er-kamper på kunstgresset står hjørneflagg i garasjen. Her ligger det også linjedommerflagg.

Kampvertens oppgaver:

Før kampen:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
 • Ønske begge lag og eventuelt dommer velkommen
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
 • Prate med dommer i pausen
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken
 • Påse at alle tilskuere står godt utenfor sidelinjen
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer

Etter kampen:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen
 • Takke begge lag og eventuelt dommer
 • Rydde rundt banen etter kampslutt

Kampvertvester henger i garasjen i Idrettsparken og i ballbua ved kunstgressbanen i Saltnes

Fair Play-hilsen

I alle fotballkamper som spilles i Norge skal det gjennomføres Fair Play-hilsen. Dette gjøres både før og etter kampen.
Lagene stiller opp på to rekker mot hverandre og foretar håndhilsen før kampstart. Dette skal gjøres midt på banen med dommer eller dommertrio til stede i midten.
Det samme skal gjøres etter kampen. Lagene stiller opp på to rekker midt ute på banen og takker for kampen med dommer eller dommertrio til stede i midten.

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres før kampen:

 • hjemmelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • hjemmelaget hilser først på dommer eller dommertrio, deretter bortelagets kaptein og de øvrige spillerne
 • til slutt hilser bortelagets spillere på dommer eller dommertrio ledet an av kapteinen

Slik skal Fair Play-hilsen gjennomføres etter kampen:

 • bortelaget tar initiativet når alle spillerne har stilt seg opp
 • lagkapteinen står først i rekken og leder an laget, lagleder er sist i rekken
 • begge lagene takker for kampen på samme måte som før kampen

 

Foreldrevettregler:

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

– Hei på laget og la laglederene lede laget – og dommeren dømme

Arrangementbestemmelser 4. divisjon menn i Østfold Fotballkrets

Dersom det ikke er overenstemmelse mellom NFFs Lovverk og Reglementer og disse arrangementbestemmelser, gjelder NFFs Lov og Reglementer.

Arena

Sikkerhet

For å ivareta utøvernes, funksjonærenes og publikums sikkerhet pålegges klubbene å avvikle sine arrangement, i henhold til NFFs Sikkerhet og arrangementsbestemmelser, Sikkerhet for breddefotball.

Stadionur

Det bør være stadionur på arenaen. Stadionur skal vise eksakt spilletid. Stadionuret skal stoppes eter respektive 45 og 90 minutter.

 

Innbytterbenker/teknisk område

Det skal være en innbytterbenk til hvert av lagene. Benkene skal plasseres på samme side av spillebanen. Det skal merkes teknisk område.

Garderobe

Det skal være egen garderobe til begge lag og kampens dommer(e).

Kioskutsalg

Det skal være kioskutsalg med forfriskninger.

Ballhenter

Det bør være ballhenter(e) i vester.

Kamporganisering

Nedtelling til avspark

01:00 Seneste ankomst dommere

01:00 Ferdig utfylt kamprapport leveres dommer(e)

00:06 Lagene klare for utmarsj

00:04 Utmarsj til musikk

00:03 Presentasjon av lagene – bortelaget først

00:01 Håndhilsningsprosedyre – bortelaget går først

00:00 Avspark

 

Dersom det fra arrangøren side skal legges inn seremonier etc. i denne nedtellingsplanen, må dette gjøres på en slik måte at det ikke endrer starttidspunktet for kampen.

Speakertjeneste

Det skal være speakertjeneste på alle arenaer.

Lese opp lagoppstillingen før kampen.

Under kampen skal det meddeles navn på målscorere, informasjon om spillerbytter og kort gitt i kampen.  Meldetjeneste fra andre kamper dersom mulig.

Oppvarmingsballer

Bortelaget tildeles 5 baller i nett til oppvarming. Disse skal levers tilbake i nett.

Bevertning

Det settes en kasse med brus/vann, frukt, samt kaffe i garderoben til bortelaget.

Det settes inn drikke og kaffe i garderoben til dommerne.

Spilleregler

Kampene avvikles etter de til enhver tid gjeldende spilleregler.

 

Det benyttes elektroniske kamprapporter som er kampens offisielle dokument.

 

Omberamming av seriekamper

For lagene i Saltnes må kampen spilles i lagets egen kamp- eller treningstid

For lagene som spiller i Karlshus må ny dato/tidspunkt avklares med banekoordinator

 1. Bli enig med motstanderlag om ny dato/tidspunkt
 2. For lagene i barnefotballen kan kampen flyttes i FIKS av banekoordinator
 3. Varsle kretsen om ny dato/tidspunkt (via http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper)

Overganger

Vi i Råde IL fotball ønsker at fotballspillere med tilhørighet til Råde skal spille fotball i Råde og må derfor også respektere andre klubber for et lignende syn.

Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Tidligere klubb skal også informeres uten ugrunnet opphold dersom spilleren selv tar kontakt.

Overgangsreglementet og annen informasjon om overganger finnes på: http://www.fotball.no/nff/Overganger/

Alle overganger SKAL koordineres av overgangsansvarlig

Ved en overgang skal følgende punkter følges:

 • Overgangsansvarlig kontaktes
 • Overgangsansvarlig kontakter nåværende klubb og eventuelt spillerens foreldre
 • Vi må ha en skriftelig tillatelse fra nåværende klubb før spilleren kan trene/spille treningskamp
 • Samtykkeskjema fylles ut og leveres Overgangsansvarlig
 • Spilleren kan spille kamper når overgangen er godkjent av krets eller forbund

Politiattest

Politiattest skal leveres av alle frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.

Ansvaret for Politiattester ligger i hovedstyret for Råde IL og rutinene er beskrevet på https://raadeil.no/info/politiattester/.

Når du har fått attesten legges denne i postkassen på hemsen i klubbhuset med lås på. Råde IL signere denne og returnerer til deg. Dato for innlevert politiattest legges inn i medlemmsnett.

 • Lag som skal reise på turneringer hvor andre voksne enn trenere og oppmenn skal være med som ledere, plikter å sende inn egen navneliste innen 1 måned før avreise på de lagledere/foreldre som skal delta. Disse sjekkes mot egen liste samt medlemsnett.
 • Lagets ansvarlige lagleder mottar bekreftelse før avreise.
 • De som ikke har innlevert godkjent politiattest, skal ikke ha ansvar / oppgaver knyttet til laget.

 

Trafikksikkerhet

Vi ønsker ikke at noen av medlemmene våre skal skades i trafikken og oppfordrer alle til ansvarlig adferd i trafikken.

Spesiellt ber vi om at:

 • Alle bruker hjelm ved sykling til trening og kamp
 • Alle bruker refleksvest når man jogger i mørket
 • Øvelseskjøring skal ikke foregå ved felleskjøring til trening og kamp

 

Antidoping

Kampen mot doping er en kamp fotballen ikke har råd til å tape.

 • Doping er juks.
 • Doping er urettferdig.
 • Doping er usunt og helseskapelig.
 • Doping er noe vi ikke kan godta i fotballen.

Hva er doping?

I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider.

I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Med doping i idretten menes:

 • Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve
 • Bruk av stoffer og metoder på dopinglisten
 • Unnlate å møte til kontroll
 • Bryte krav til utøverinformasjon/tilgjengelighet
 • Forfalske, forbytte eller ødelegge dopingprøve
 • Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglisten
 • Tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra stoff eller metode på dopinglisten
 • Foreskrive eller gi et forbudt stoff eller metode

Alt dette kan bli regnet som brudd på dopingbestemmelsene.

For dopinglista, legemiddellista og medisinsk fritak, se http://www.antidoping.no

Alkohol, tobakk og snus

Råde IL Fotball har et ansvar overfor spillere, foresatte og foreldre.

Spillere i aldersbestemte klasser bør derfor møte et fullstendig alkoholfritt miljø. Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsagere drikke alkohol eller opptre beruset i forbindelse med reiser, turneringer, eller andre idrettsarrangementer.

Spillere i aldersbestemte klasser bør derfor møte et så røyk- og snusfritt miljø som mulig. Det betyr at barn og ungdom ikke skal se trenere eller voksne ledsagere røyke eller snuse i garderobe, på banen eller treningsfeltet.

Vi oppfordrer også foreldre/foresatte og andre publikum om å hjelpe oss å holde omerådet rundt fotballbaner og treningsfelt rus-, røyk- og snusfritt.

Fakta om alkohol og tobakk

Når du drikker alkohol:

 • blir prestasjonsevnen kraftig redusert
 • tørker alkoholinntaket ut kroppen din
 • opplever du trøtthet og slapphetsfølelse
 • får du dårligere presisjon

Når du røyker:

 • transporteres karbonmonoksid i 5-10% av blodet i stedet for oksygen
 • får du fortere melkesyre og stive muskler
 • innsnevres blodårene og reduserer tilførselen av oksygen
 • bruker du lengre tid på komme deg igjen etter trening og konkurranser
 • skades luftveiene slik at du lettere får luftveisinfeksjoner
 • Røyking medfører en stor generell helserisiko. Hver år dør ca 6 700 mennesker i Norge pga røyking.
 • Sigaretter inneholder mange kjemiske stoffer som hemmer den fysiske prestasjonsevnen

Når du legger inn en porsjon snus:

 • øker sjansen for å bli avhengig av nikotin
 • blir det tyngre å yte maksimalt på trening og i konkurranser pga nikotinet
 • stiger pulsen med 10 – 20 slag i minuttet
 • stiger blodtrykket, hjertet må arbeide hardere og kondisjonen blir dårligere
 • øker sjansene for å skade muskler og skjelett
 • skader i vev og muskler leges saktere
 • Enkeltstudier viser at snusing bl.a. kan føre til kreft i munnhulen og i bukspyttkjertelen og økt risiko for diabetes og overvekt