Rekrutteringsplan

Klubben skal ha en oppstartsansvarlig, som kaller inn til oppstartsmøte og starter opp med treninger for nye årskull.

I tillegg skal det arrangeres Jentefotballensdag for å styrke rekrutteringen av jenter.

Oppstartsansvarlig

  • Har ansvaret for å planlegge, kalle inn til og gjennomføre oppstartsmøte
  • Har ansvaret for treningene for disse nye gruppene de første 2-3 ukene
  • Har et ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene fra foreldregruppa

Oppstartsmøte

Oppstart av nye årganger skal være på våren det året spillerene fyller 6 år

Det skal avholdes et foreldremøte i forkant av oppstarten. Her skal klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon

Jentefotballensdag

Jentefotballensdag skal arrangeres lokalt i løpet av høsten, gjerne som en oppfølging av tilsvarende arrangement sentralt i sone eller krets

Jentefotballensdag skal følges opp med 3-4 åpne treninger for interreserte jenter i alle aldre. Etter disse treningene vurderer klubben om det skal startes nye lag og/eller om noen av spillerene skal innlemmes i eksisterende lag

Rekruttering av trenere, støtteapparat rundt lagene

For nyoppstartede lag rekrutteres trenere og det øvrige støtteapparatet først og fremst fra foreldregruppen i laget. Oppstartsansvarlig, trenerkoordinator, trenerutvikler og spillerutvikler for barnefotballen bidrar etter behov for at treningene skal bli gode og i tråd med klubbens sportsplan.

Når laget når ungdomsalder er det et ønske om at laget/aldersgruppens hovedtrener ikke er forelder/foresatt til spiller i laget/aldersgruppen. Klubben rekrutterer disse trenerene fra spillere/tidligere spillere på junior- og seniorlagene. Trenere kan også rekrutteres fra andre klubber, men det er da viktig at disse har de riktige holdningene til Råde-fotballen.

Rekruttering av andre roller i klubben

På lik linje som rekruttering av trenere vil også andre sportslige roller rekrutteres fra trenere og spillere/tidligere spillere på junior- og seniorlagene. Trenere kan også rekrutteres fra andre klubber, men det er da viktig at disse har de riktige holdningene til Råde-fotballen.

Rekruttering til administrative roller i klubben er først og fremst fra foreldregruppen i klubben. Det er her viktig at klubben har et visst kjennskap til kompetanse og interresser i foreldregruppen.