Sportslige hovedmålsetninger

  • Bidra til at barn og ungdom rekrutteres til idretten og gis optimale forhold for å nå sitt best mulige nivå som fotballspillere gjennom trivsel og mestring ut ifra sitt ambisjonsnivå.
  • Sikre jevnlig rekruttering av spillere til Råde IL Fotball seniorlag på både kvinne og herre siden.
  • Det er en overordnet prioritering for barne- og ungdomsfotballen at de sportslige målsetninger oppnås gjennom aktiviteter som fullt ut ivaretar de sosiale aspekter i tillegg til de idrettslige.
  • For seniorfotball kvinner er det en målsetning om å ha et lag som spiller på nivå 3.
  • For seniorfotball herrer er det en målsetning om at et lag spiller på nivå 4 (Regionsligaen).
  • For ungdomsfotballen er det en målsetning å være blant de seks beste i KM serien i de alderstrinn vi stiller KM lag.

For barnefotballen er det en målsetning å kunne ha gode treningsgrupper på hvert alderstrinn.