Innmelding Råde IL Innebandy

Medlem
Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Fødselsdato
Mobil
E-post
Foresatt (for medlem under 18 år)
Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
E-post
Foresatt (om begge skal motta informasjon fra Råde IL)
Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
E-post

Jeg/vi samtykker i at bilder av dette medlem kan benyttes ifm. Råde IL Innebandy sine internettsider, og annet materiell utgitt av Råde IL Innebandy. Kun fornavn vil bli oppgitt i forbindelse med slike bilder.

Jeg/vi ønsker å motta mail fra Råde IL Innebandy og Råde IL.