Innmelding Råde IL Innebandy

  Medlem
  Etternavn
  Fornavn
  Adresse
  Postnummer
  Poststed
  Fødselsdato
  Mobil
  E-post
  Foresatt (for medlem under 18 år)
  Etternavn
  Fornavn
  Adresse
  Postnummer
  Poststed
  Mobil
  E-post
  Foresatt (om begge skal motta informasjon fra Råde IL)
  Etternavn
  Fornavn
  Adresse
  Postnummer
  Poststed
  Mobil
  E-post

  Jeg/vi samtykker i at bilder av dette medlem kan benyttes ifm. Råde IL Innebandy sine internettsider, og annet materiell utgitt av Råde IL Innebandy. Kun fornavn vil bli oppgitt i forbindelse med slike bilder.

  Jeg/vi ønsker å motta mail fra Råde IL Innebandy og Råde IL.