Hvilken glede er det å vandalisere??

“Takken” for at mange står på for å holde anlegg i orden!

Stor skade på gressbanen i idrettsparken

Mange bruker mange timer for å holde anlegget i idrettsparken i orden og legge forhold til rette for at barn og ungdom skal ha tilbud til å drive aktivitet.  I løpet av noen minutter har vandaler klart å ødelegge hele gressbanen vest på anlegget.  Biler har brukt banen til leke seg med bil(er), sladdet og kjørt rundt på hele banen.

Nå vil det ta lang tid for å rette opp skaden og det vil ikke være mulig å drive aktivitet på denne banen i uoverskuelig fremtid.  Nå i disse coronatider vil vi ikke ha banen oppe uansett, men en dag vil dagens situasjon endres og vi igjen kan åpne for aktivitet.  Banen som er ødelagt vil trolig ikke kunne åpne denne sesongen.  Trolig må banen bygges og såes på nytt.

Kjenner du noe til denne hendelsen meld fra!