Hedersprisen

HEDERSPRIS KOMITE

  1. Heder priskomiteen består av leder og 2 medlemmer. Prisen skal deles ut til en person eller et lag som i løpet av året har utmerket seg på det sportslige plan eller ved fortjenstfull innsats på annen måte innen RIL.
  2. Prisen kan kun utdeles en gang til samme person og lag.
  3. Prisen utdeles på RIL’s årsmøte av komiteens leder som også gir en begrunnelse for valget av kandidat(er).
  4. Prisen bør være lik hvert år og ha inskripsjonen – Råde IL’s hederspris for 20XX
  5. Grupper, lag og medlemmer kan sende forslag på kandidater til komiteens leder innen 1. februar

 

 

Komitemedlemmer :

Terje Løken                  4166  8869

Ivar Øvrevåge               9073  9462

Randi Myrvang             9702  3794