Nils Lundeby Ærespris

Nils Lundebys Ærespris

Kandidater til Nils Lundeby Ærespris!

Råde Idrettslag foretar utdeling av Nils Lundebys Ærespris. Dette skjer på idrettslagets årsmøte hvert år, hvis det er kandidater. Idrettslaget ønsker at alle kan komme med forslag til kandidater som juryen kan velge blant.

 

Kriterier for å motta prisen er som følger:

“Til ungdom i idrettslaget som har gjort seg fortjent til en oppmuntring i en trenings- eller konkurransesituasjon eller i forbindelse med idrettsarbeid”.

 

Send inn ditt forslag, men en liten begrunnelse, innen utgangen av januar hvert år til Råde IL, postboks 31, 1641 Råde eller til e-post leder@raadeil.no