Organisasjon

Råde IL Arbeidsutvalg:

LEDER

 

Terje Bjørnebekk leder@raadeil.no
NESTLEDER

 

Ole-Petter Westheim nestleder@raadeil.no
KASSERER

 

NN
SEKRETÆR

 

Susanne Johannessen sekretaer.au@raadeil.no
STYREMEDLEM 1

 

Anita Johansen styremedlem1.au@raadeil.no
STYREMEDLEM 2

 

Rita Teigen styremedlem2.au@raadeil.no
VARAMEDLEM 1

 

Terje Løken varamedlem1.au@raadeil.no
VARAMEDLEM 2

 

Arne Kristiansen varamedlem2.au@raadeil.no

I tillegg består styret av leder for hver av gruppene:

FOTBALL

 

Knut Erik Berg leder.fotball@raadeil.no
HÅNDBALL

 

Phuong Tran Eriksen leder.handball@raadeil.no
BARNEIDRETT

 

Linda Furuhatt leder.barneidrett@raadeil.no
INNEBANDY

 

Erik Granly leder.innebandy@raadeil.no
TENNIS

 

Bård Hansen leder.tennis@raadeiul.no