Organisasjon

Råde IL Arbeidsutvalg:

LEDER

 

Terje Bjørnebekk leder@raadeil.no
NESTLEDER

 

Ole-Petter Westheim nestleder@raadeil.no
KASSERER

 

NN
SEKRETÆR

 

Susanne Johannessen susann.johannessen@orkla.no
STYREMEDLEM

 

Ivar Øvrevåge ivar@svendsenkv.no
STYREMEDLEM

 

Bjørn Langbråten bjorn.langbraten@olimb.no
VARAMEDLEM

 

Rita Teigen fin-t@online.no
VARAMEDLEM

 

Anita Johansen politiattester@radeil.no

I tillegg består styret av leder for hver av gruppene:

FOTBALL

 

Knut Erik Berg leder.fotball@raadeil.no
HÅNDBALL

 

Phuong Tran Eriksen leder.handball@raadeil.no
BARNEIDRETT

 

Linda Furuhatt linda@furuhatt.no
INNEBANDY

 

Erik Granly innebandy@raadeil.no
TENNIS

 

Bård Hansen leder.tennis@raadeiul.no