Råde IL Historie

Råde IL 50 år

Ved idrettslagets generalforsamling i 1978 ble det vedtatt at det i forbindelse med 50-årsjubileet skulle utgis en beretning om lagets liv og virksomhet i det halvt hundre år som var gått siden stiftelsen i 1929.

 

Råde IL 60 år

Ved idrettslagets 60-års jubileum ble det utarbeidet en ny beretning basert på 50-års beretningen, årsmeldinger fra gruppene/hovedstyret, samt andre kilder man kunne benytte.

 

Råde IL 75 år

Ved idrettslagets 75 år jubileum var det et sterkt ønske å gi ut en bok og ikke bare et hefte. En bok som kunne stå i en bokhylle, noe Råde IL fortjente.