Innkalling til Årsmøte i Råde IL Håndball

ÅRSMØTE

TID: Tirsdag 5.2.19 kl 1930

STED: Møterommet i Rådehallen v/trappa

 

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsberetninger
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

 

Meld saker til nestleder.handball@raadeil.no før tirsdag 29.1.19.

 

Mvh

Styret

Råde IL håndball