Invitasjon til frokostklubb

INVITASJON TIL FROKOSTKLUBB I RÅDE IDRETTSLAG

Jan Idar Steinkær har kommet med en ide om en frokostklubb. Dette syntes vi i arbeidsutvalget var en god ide og invitere derfor til en frokostklubb på klubbhuset.

Første sammenkomst er onsdag 27 februar kl. 10.00

Tanken er å bygge opp et sosialt møtested for Råde Idrettslags venner. Det blir kjøpt inn litt mat, kaffe kokes slik at men kan hygge seg over en frokost og mimre om gamle dager. Vi har planlagt å arrangere dette alle onsdager frem til påske i første omgang. Så får vi se på responsen og sette opp en ny møteplan etter påske.

Arbeidsutvalget håper dette kan bli et fint sosialt møtested i tiden fremover.