Kjøp Volvo støtt Råde IL

Hei og tusen takk!
Vi i Bilbutikk1 ønsker å takke dere for den gode jobben dere gjør for å gi våre barn og unge en trygg og god oppvekst. Den unike innsatsen dere gir på frivillig basis er mer verdt enn de fleste aner.
Den utvikling og trygghet som dere skaper i deres nærmiljø blant barn og unge er selve grobunnen for å fostre morgendagens helter.

Sikkerhet
Dette stemmer helt overens med Volvos visjon om sikkerhet og trygghet. Vi er opptatt av å til en hver tid ha markedes sikreste biler på veien , og nå ønsker vi i Bilbutikk1 å overføre denne sikkerheten til lokalmiljøet.

200616 Gir bort lokalt Bilbutikk 1Bilbutikk1 – gir lokalt
Vi ønsker å gi 1000 kr for hver nye Volvo vi selger til dette formålet.
Og her har dere mulighet til å påvirke hvor mye støtte dere får. Det er nemlig den som kjøper bilen som velger hvem som får pengene.

Så min oppfordring til dere er å spre dette budskapet til alle medlemmer og foresatte med en oppfordring om å gi dere disse 1000 kronene når de kjøper sin nye Volvo hos oss.