Kommunen gir dispensasjon!

Her skal noe fjernes i sommer!

Her skal noe fjernes i sommer!

Råde Idrettslag i samarbeide med grunneier og velforeningen har hatt befaring sammen med kommunen for å få fjernet noe av vegetasjonen mot sjøen. Dette for å få mer lys inn på plassen samtidig som det vil forskjønne området. Befaringen var positiv og kommunens representant skulle se på dette og melde tilbake.

Når har idrettslaget fått sitt svar og denne oppgaven er noe mer komplisert en hva vi tenkte oss i utgangspunktet. Dette vil komme inn under reguleringsplan og her må det søkes om dispensasjon samtidig må det sendes nabovarsel til alle berørte. Dette er en prosess som man forstår vil ta noe tid og det vil trolig ikke bli aktuelt denne sommeren med full opprensking.

Råde Idrettslag har tatt dette til etterretning og vil foreta denne søknaden med den dokumentasjon som er nødvendig i løpet at høsten og forhåpentligvis kan vi få dette godkjent før neste sesong.

Tett krattskog mot sjøesiden

Tett krattskog mot sjøesiden

Det som er positivt er at idrettslaget har søkt om dispensasjon for mye av den krattskog som har vokst opp mellom de større trærne og etter flere kontakter med kommunen har vi nå fått tillatelse til å fjerne noe av krattskogen som har vokst opp de senere år. I samarbeide med grunneier vil nå idrettslaget sammen med plassansvarlig gjøre en ny befaring og blinke ut hva som kan fjernes.

Noe har vi fått til og er positive til fortsettelsen i samarbeid med kommune, grunneier og idrettslaget.