Kommunen trenger hjelp!!!!!!

Ta kontakt med Råde Idrettslag!

Det har gått ut en oppfordring tidligere med henstilling om frivillighet og dugnad for kommunen.

Råde Idrettslag er med på dugnaden og sammen øvrige frivillige organisasjoner i kommunen er idrettslaget med å koordinerer dugnaden.

Nå kommer kommunen igjen med en oppfordring – mange har meldt seg, men det er et stort behov for mer hjelp.  ALLE som har anledning bes melde seg til frivillighet og dugnad for kommunen.

Alle som vil være med på dugnad sender en mail til post@raadeil.no eller en sms til 48498428. Du må gi oss navn og mobilnummer pluss et tidsrom på døgnet som du har mulighet for å kjøre. Råde IL koordinerer med kommunen behovet for å kjøre ut mat.

Kommunen dekker kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.