Korona konsekvenser for idrettslaget!

Råde Idrettslag følger særforbundenes beslutninger!

Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund har besluttet at all aktivitet i bredde idrett skal stoppes.  Konsekvensen for disse vedtak blir at Råde Idrettslag avlyser ALL aktivitet i tilknytning til idrettsparken, Rådehallen og gymsalen på barneskolen.  Idrettslaget følger helsemyndighetenes anbefalinger og særforbundenes vedtak.

Råde Idrettslag vil fortløpende orientere via hjemmeside og Facebook om når man igjen kan starte opp aktivitet.