Korrigering!

Rettelse!

Det er gjort en korrigering av Facebook og hjemmeside ang. innlegget vedr. kommunens anbefaling.

Treninger og Fotball etter skoletid gjennomføres som planlagt.