Nye oppgraderinger!

Anleggs utvikling!

RIL-logo-ConvertedRåde Idrettslag, med så mange grupper, har stadig prosjekter på gang.  Nå har tennis gruppa fornyet sine lokaliteter ved tennisbanene hvor ildsjelene i gruppa har laget en flott ute plass mellom “bygningene”.  Dette gjør at fasilitetene blir enda bedre for de som ønsker å benytte tennisanlegget.

Det gamle klubbhuset har også fått “new look”.  Garderobene med dusjanlegg og dommergarderobe er nærmest ferdig og klar for bruk.  Dette er også et flott tilskudd til anlegget.  Her økes garderobe og dusj fasilitetene og gir lagene bedre kapasitet for garderober i tillegg til hva som tilgjengelig i klubbhuset og Rådehallen.