Råde Idrettslag søker stadig nye oppgaver!

Råde Idrettslag skal drifte båthavna v/Oven Camping i tillegg til driften av campingplassen

Råde Idrettslag skal drifte båthavna v/Oven Camping i tillegg til driften av campingplassen

Råde Idrettslag har i mange år driftet og forvaltet Oven Camping. Dette har gikk kjærkommen inntekt for idrettslaget, og har helt klart vært en god bidragsyter for driften av idrettslaget.

Nå starter en ny oppgave – Grunneier av området har gjort en henvendelse til idrettslaget og forespurt om laget også ønsker å forvalte og drifte småbåtanlegget tilknyttet området ved campingen.

Råde Idrettslag v/styret har inngått avtale med grunneier og står nå for driften av marina anlegget. Anlegget består av ca. 110 utleieplasser som idrettslaget skal sørge for er utleid hver sesong. Så langt er nesten alle plassen utleid, kun noen få plasser er ledig. Er det ønske om å leie plass kan man kontakte havnesjef Martin Andresen mobil 907 86 665

Dette i tillegg til campingen vi sørge for at idrettslaget styrker sine inntekter til det beste for alle som bruker og er engasjert i idrettslagets drift.