Råde IL tar grep!

Nytt medlems system!                            

Det offentlige Norge har pålagt alle som driver et eller forening å lage et medlemsystem som forhindrer medlemsjuks.  Norges Idrettsforbund har bestemt at hele idrettsnorge om å ta i bruk ett av flere systemer, som er godkjent av forbundet.

Råde Idrettslag har bestemt seg for å bruke systemet “SPOND”

Dette betyr at Råde Idrettslag vil overføre alle medlemmer til SPOND fortløpende.  I det nye systemet skal hel person nummeret til den aktive utøver registreres.  SPOND vil sende en SMS til alle, hvor en blir bedt om å se over alle opplysninger som er registrert og ligger i systemet.

Det er viktig at alle registrerer riktig opplysninger som: Navn, adresse med poststed/nummer, personnummer, mobil nummer og e-post adresse (om du har).

Som foresatt til barn og ungdom under 18 år, bør foresattes e-post og mobil nr. registreres.  Dette tilbakemeldingssystemet er ikke synlig for noen  utenom i databasen til Norges Idrettsforbund.

Når alt er registrert vil personen få en unik idretts identifisering.  Denne følger deg hele livet og all din idrettslige CV vil være registrert her.  Dette kan man få nytte av senere i livet om en tar kurs eller trenerutdanning kan dette skrives ut og legges ved søknader i forbindelse med jobbsøknad.