Baner

Her planlegger vi å få på plass en oversikt på våre fotball baner.  Ett oppsett på banefortegnelse og hvilke lag som har trening eller kamp på disse.