Samling med samarbeidspartnere!

Viktig for idrettslaget!

Alle vet at det ikke er gratis å drifte et idrettslag.  Laget er alltid avhengig av hjelp og støtte, ikke bare tillitsvalgte, trenere og ledere, men også økonomisk.  Råde Idrettslag omsetter hvert år for millionbeløp og det sier seg selv at dette kommer ikke av seg selv.  Idrettslaget er avhengig av gode samarbeidspartnere og derfor er det viktig at disse, våre sponsorer, kjenner til hvordan støtten brukes.

Samarbeidspartnerne fikk informasjon om idrettslagets drift, om suksessen med fotballens opprykk til 4. divisjon og hvordan man forbereder seg til å møte høyere divisjoner i 2016.

Yngve Hågensen holdt et flammende innlegg for idrettslagets samarbeidspartnere.

Yngve Hågensen holdt et flammende innlegg for idrettslagets samarbeidspartnere.

Som dagens foredragsholder hadde idrettslaget fått en profilert herremann til å komme og fortelle om hva idretten har betydd for han gjennom sin yrkesaktive karrière og forsamlingen lyttet øre når Yngve Hågensen, i kjent positur, “underholdt” med sitt innlegg.  Han var like engasjerende i dag som da han utfoldet seg på Youngstorget 1. mai i mange år.