Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus støtter Råde IL

God støtte og hjelp til kunstgressbane!

Råde Idrettslag valgte inn fylls fritt kunstgress når de anla ny kunstgressbane i idrettsparken.  Valget av kunstgress ble gjort etter at budsjett var fastsatt og søknad om spillemidler sendt.  Kunstgress uten granulat inn fyll har en høyere pris og kostnadene ble høyere enn budsjettert.

Idrettslaget måtte derfor gå ut og søke om nye støtte midler og Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus var en av de idrettslaget søkte støtte fra.  Nå har svaret på søknaden kommet og idrettslaget ble tildelt, i tillegg til tidligere støtte, hele 100 000 kroner som bidrag til det nye miljøvennlige kunstgresset i idrettsparken.

Idrettslaget takker stiftelsen for den støtte og hjelp de har bidratt med.